Terug naar de vorige pagina

Kanjertraining

Op onze school werken we met trots met de Kanjertraining!

De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

De Kanjertraining startte in 1996 in een psychologenpraktijk in Almere. Zowel ouders en kinderen werden getraind in het leren omgaan met problemen die zij tegenkwamen in de omgang met anderen. Deze training wordt nu over het hele land gegeven in de diverse praktijken. 

De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan. De onderwijsinspectie beoordeelt het leerlingvolgsysteem als een goed instrument waarmee kinderen in hun sociale ontwikkeling gevolgd kunnen worden. 

Op Het Mozaïek hebben we diverse trainingen gevolgd om het certificaat Kanjerschool te ontvangen. Ook zijn er intern twee kanjercoodinatoren opgeleid die het niveau in onze school hoog houden. We trainen ons als team en scholen ons bij. Om de zoveel jaar organiseren wij ook een ouderavond rondom dit onderwerp.

Ouders, kinderen en leerkrachten werken bij ons samen om het sociaal emotioneel klimaat hoog te houden!

Meer informatie, filmpjes en trainingen voor ouders en kinderen is op de website te vinden: http://www.kanjertraining.nl/

Contact

PCB Het Mozaïek Houten
Ashwin Hartman (dir.)
Ayla Troost (adj. dir.)

Glazeniersgilde 18
3994 BM Houten
Tel. 030-6343757
Email: infomozaiek@fluenta.nl

Agenda

Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Partners