Kanjer!

Op onze school werken we met trots met de Kanjertraining!

De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

De Kanjertraining startte in 1996 in een psychologenpraktijk in Almere. Zowel ouders en kinderen werden getraind in het leren omgaan met problemen die zij tegenkwamen in de omgang met anderen. Deze training wordt nu over het hele land gegeven in de diverse praktijken. 

De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan. De onderwijsinspectie beoordeelt het leerlingvolgsysteem als een goed instrument waarmee kinderen in hun sociale ontwikkeling gevolgd kunnen worden. 

Op Het Mozaïek hebben we diverse trainingen gevolgd om het certificaat Kanjerschool te ontvangen. Ook zijn er intern twee kanjercoodinatoren opgeleid die het niveau in onze school hoog houden. We trainen ons als team en scholen ons bij. Om de zoveel jaar organiseren wij ook een ouderavond rondom dit onderwerp.

Ouders, kinderen en leerkrachten werken bij ons samen om het sociaal emotioneel klimaat hoog te houden!

Meer informatie, filmpjes en trainingen voor ouders en kinderen is op de website te vinden: http://www.kanjertraining.nl/

Lees verder

We willen graag dat iedereen met plezier naar school gaat en zich veilig voelt. Deze klassenregels bespreken we regelmatig met de kinderen. Op onze school gebruiken wij de methode “De Kanjertraining”. Een methode die door de hele school gebruikt wordt.

Iedereen wil graag vrienden hebben, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend, hoe maak je 'een vriend', wat doe je wanneer je beste vriend gaat verhuizen of wanneer je vriend de afspraak vergeten is? Hoe leer je elkaar kennen en vertrouwen?
De  Kanjertraining kiest voor een wereld van vertrouwen. Hoe probeer je een oplossing te bedenken wanneer het even niet goed gaat, hoe maak je de juiste keuzes, hoe leer je samenwerken?

Lees verder

Mooie vertrouwensoefening met de kinderen uit groep 8.

Kinderen steunen letterlijk op elkaar. Je moet hiervoor te vertrouwen zijn en de ander vertrouwen!

Uiteindelijk ging het zelfs zo goed dat er meerder stoelen weggehaald konden worden en de kring bijna helemaal op elkaar steunde!

Lees verder

Met de klas nadenken en werken ....dat leidt tot een mooi resultaat

kanjers

Lees verder

Lees hier meer over de Kanjertraining!

Lees verder

Lees hier wat de kanjers van groep 1/2A zoal doen en gedaan hebben. 

Lees verder

In groep 1/2a is het met het spel Bunny Hop begonnen. Of Pasen er iets mee te maken heeft gehad is onbekend, maar of er spellen naar school mee genomen mochten worden op een 'niet speelgoed dag' was het initiatief van de kleuters zelf.

Lees hier verder. 

Lees verder

Klik hier om een artikel te lezen uit groep 1a/2a 9september 2016)

Toen...en wat hebben wij al veel geleerd

Lees verder

Leskernen van de kanjertraining

Klik hier om te lezen wat de posters en de verschillende leskernen inhouden. 

Tegenwoordig hangt deze poster in iedere klas! 5 basisregels die super werken.

Lees verder

Klik hier om het positieve artikel te lezen over de kanjertraining. 

Lees verder

Klik hier om te lezen wat de media schrijft over de Kanjertraining, waar het Mozaïek mee werkt!

Lees verder

Contact

PCB Het Mozaïek Houten
Ashwin Hartman (dir.)
Ayla Troost (adj. dir.)

Glazeniersgilde 18
3994 BM Houten
Tel. 030-6343757
Email: infomozaiek@fluenta.nl

Agenda

Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Partners