Talent

Op onze school proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten op kwaliteiten en talenten van uw kind. Dit kan betekenen dat uw kind extra uitdaging nodig heeft. In onze kwaliteitskaart talentonderwijs leest u daar meer over.

Lees verder

De kinderen uit de onderbouw gaan iedere dinsdag naar SKILLS en laten hun hersenen flink kraken. Het is muisstil.( o.l.v Jan Bernd)
Datzelfde geldt voor de werkgroep schaken.( o.l.v. Justin Bijkerk en Fedde Kamminga). Lees hier meer over de werkgroep schaken. 
Dit jaar zijn er twee nieuwe werkgroepen van start gegaan: de werkgroep beeldende vorming ( o.l.v Maryse de Bruin) en de werkgroep dans ( o.l.v. Daphne de Kock) .
Bekijk via de linkjes de prachtige werkstukken gemaakt tijdens de les 'beeldende vorming in de onderbouw' en beluister en kijk eens naar de filmpjes die gemaakt zijn tijdens de werkgroep 'dans'. 

Lees verder

“Wie met  zijn hoofd boven het maaiveld komt, ziet nog eens wat”.
In de onderbouw zijn we weer gestart. Kinderen uit de groepen 1 t/m 3 krijgen uitdaging onder begeleiding van Jan Bernd.
Ook de werkgroep 'schaken' is vol enthousiasme begonnen onder begeleiding van Martijn Bessems en Justin Bijkerk.
Lees hier meer. 

Lees verder


Dinsdag 19 juni was voorlopig de laatste bijeenkomst van SKILLS en de werkgroepen. De zomervakantie staat voor de deur en we ronden één en ander af, zo ook SKILLS en diverse werkgroepen.

Iedereen die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet voor SKILLS en of werkgroepen…heel erg bedankt voor jullie enthousiasme en hopelijk tot volgend jaar, want zonder jullie kan SKILLS en kunnen de werkgroepen niet bestaan.

SKILLS in de onderbouw en bovenbouw 

Lees verder

In het kader van ‘Actief Burgerschap’ zijn de groepen 1/2a  en 1/2b, samen met de muziekgroep
naar het Haltnahuis geweest.

Op maandag 16 april liepen veel kleuters (het waren er bijna zestig) en kinderen van de muziekgroep in grote optocht naar het Haltnahuis.
Een heel vrolijk gezicht. Wat waren wij blij met de vele papa’s en mama’s die meeliepen naar het Haltnahuis en weer terug naar school.
Voor een aantal kleuters was het een enorme ervaring en dan is het maar wat fijn wanneer er hulp is.

Zingen en muziek maken in het Haltnahuis

Lees verder

Ook in midden- en bovenbouw  willen we dat kinderen leren op zoek te gaan naar hun talent op het gebied van bouwen.
Kinderen komen in aanraking met LEGO, kunnen alleen bouwen, maar ook samen. We willen dat kinderen leren dat wanneer je naar elkaar kijkt, kijkt hoe iemand bouwt, jij daar ook iets van kunt leren. Zien bouwen, doet bouwen.

6 juni was de laatste bijeenkomst van de werkgroep 'bouwen'.
Wij willen namens alle leerlingen de begeleiders Pascal en Milco heel erg bedanken voor hun enthousiasme.

bouwen in middenbouw en bovenbouw

Lees verder

Filosoferen met deze jonge kinderen, kan dat? Ja, dat kan heel goed.
Filosoferen is samen leren nadenken, samen zoeken naar antwoorden op vragen, luisteren naar een ander en dan zelf een mening geven.
Een filosofisch gesprek is wat anders dan een kringgesprek. Het gaat over één onderwerp/één vraag.
Filosoferen vergroot het taalbegrip van kinderen.

filosoferen

Lees verder

Een nieuwe werkgroep is woensdag 4 april van start gegaan. De werkgroep ‘bouwen’. Kinderen vinden het fijn om te bouwen met LEGO of ander constructiemateriaal. We willen dat kinderen leren op zoek te gaan naar hun talent op het gebied van bouwen.

Kinderen komen in aanraking met LEGO, kunnen alleen bouwen, maar ook samen. 

bouwen

Lees verder

Een nieuwe werkgroep is woensdag 4 april van start gegaan: de werkgroep ‘bouwen’.

Kinderen vinden het fijn om te bouwen met LEGO of ander constructiemateriaal.
Pascal (vader van onder andere Harm uit groep 8) en Milco ( de vader van onder  andere Jonne uit groep 5) zijn deze woensdagmorgen met een groep kinderen gestart. Er wordt gebruik gemaakt van LEGO, heel veel LEGO.

bouwen !

Lees verder

De werkgroep filosofie is vorige week voor de laatste keer in deze samenstelling bij elkaar gekomen. U kunt de bevindingen van de deelnemers op de website lezen onder het kopje 'talent', 'werkgroepen'.
De werkgroep 'muziek' oefent druk voor het optreden in het 'Haltnahuis" in het kader van "Actief Burgerschap'.  Samen met de kleutergroepen zullen zij hun muzikaal talent laten horen.
Het schaken gaat de komende tijd gezellig door, ook een aantal kleuters schaakt mee, samen met kinderen uit de bovenbouw.
Binnenkort kunt u lezen dat er een nieuwe werkgroep 'bouwen'  van start gaat.
Kortom: veel talenten in onze school zichtbaar en hoorbaar.

Werkgroepen muziek, schaken en filosoferen

Lees verder

In zowel onderbouw als bovenbouw worden kinderen extra uitgedaagd.
In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van diverse spellen en in de bovenbouw is men bezig met een WebQuest.

SKILLS in onderbouw en bovenbouw

Lees verder

Slimme kinderen in de onderbouw.

Er wordt bij kleuters meestal nog niet over hoogbegaafdheid gesproken. Daarvoor dient de ontwikkeling wat verder en breder te zijn. Wel spreken we van een ontwikkelingsvoorsprong als een kleuter op een of meerdere ontwikkelingsgebieden duidelijk voorloopt, vergeleken met leeftijdsgenoten. Kinderen in de onderbouw maken grote en grillige sprongen in hun ontwikkeling door.

Iedere dinsdag krijgt een aantal kleuters en een aantal kinderen uit groep 3 ander werk en extra uitdaging. SKILLS in de onderbouw: onder begeleiding van Jan Bernd of Heleanne.

SKILLS in de onderbouw- ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen

Lees verder

Iedere dinsdag en woensdag komen de werkgroepen schaken en filosoferen bij elkaar.

Op donderdagen om de week wordt er gezongen en gemusiceerd.

Er is veel talent zichtbaar en hoorbaar.

werkgroepen muziek, schaken en filosoferen

Lees verder

Het schaken is weer gestart onder leiding van Gerben Kamphorst, de vader van Lieske, Sieger en
Jelmer. Ook de vader van Oweis en Joudy,  Redwan begeleidt de schakers

Werkgroepen schaken, de muziekgroep en SKILLS in de onderbouw

Lees verder

Na de herfstvakantie is de Skills groep van groep 7/8 gestart onder leiding van Marjan. De kinderen hebben een begin gemaakt met het leren programmeren en zullen zich komende weken gaan verdiepen in een zelf gekozen land! 

Lees verder

In de muziekgroep is druk geoefend voor de kerstviering.
De werkgroep schaken stopt eventjes voor de kinderen die op dit moment schaken. Zij maken plaats voor andere schakers.
Wellicht komen beide groepen later bij elkaar voor schaakwedstrijden.

Ook in SKILLS worden hersenen 'gekraakt' .

Werkgroep schaken en de muziekgroep

Lees verder

Na de herfstvakantie is de Skills groep van groep 7/8 gestart onder leiding van Marjan. De kinderen hebben een begin gemaakt met het leren programmeren en zullen zich komende weken gaan verdiepen in een zelf gekozen land! 

Lees verder

Lees hier informatie over SKILLS. We willen Mirjam Streumer ontzettend bedanken voor haar hulp en begeleiding. Daarnaast zijn we ook op zoek naar nieuwe enthousiaste begeleiders. Nieuwsgierig of interesse? Klik dan op de link. 

Lees verder

In de onderbouw worden diverse spellen gespeeld onder meer om het getalbegrip en het hoeveelheidbegrip te leren.

Lees hier over schaken en Ridderrijk.

Lees verder

Klik hier om te lezen over het congres Talent in de klas, bijgewoond door de Talentcoaches.

Lees verder

Ook in de onderbouw wordt in Skills gewerkt.

Klik hier om te lezen hoe hersenen gekraakt worden.

Lees verder

Klik hier om te lezen dat schaken een denksport is.

Lees verder

Contact

PCB Het Mozaïek Houten
Ashwin Hartman (dir.)
Ayla Troost (adj. dir.)

Glazeniersgilde 18
3994 BM Houten
Tel. 030-6343757
Email: infomozaiek@fluenta.nl

Agenda

Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Partners