Terug naar de vorige pagina

Bijenhotel

Het Mozaïek werkt hard aan een duurzame (school)omgeving.
Er zijn inmiddels al stappen gezet en met de kinderen van school wordt er regelmatig nagedacht over vervolgstappen die gezet kunnen worden.
Met het EcoTeam wordt dit uitgedacht en worden nieuwe ontwikkelingen in gang gezet.
Eén van die stappen is, dat we de school groener willen maken en ook dat de omgeving groen is. De school staat natuurlijk al in een prachtig groene omgeving.
Maar we hebben bedacht dat het voor de moestuin goed is om er voor te zorgen dat de bestuiving van de planten goed in orde is. En daar zijn bijen belangrijk voor.
Er is contact gezocht met de Techniekfabriek in Houten en vijftien kinderen van Het Mozaïek gingen dinsdag 9 april naar de Techniekfabriek toe om bijenhotels te maken.
Er staan nu 15 bijenhotels klaar die opgehangen gaan worden aan de school zelf en aan bomen op het plein.
Weer een stapje gezet in de verduurzaming van de omgeving. 

Contact

PCB Het Mozaïek Houten
Ashwin Hartman (dir.)
Ayla Troost (adj. dir.)

Glazeniersgilde 18
3994 BM Houten
Tel. 030-6343757
Email: infomozaiek@fluenta.nl

Agenda

Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Partners