Duurzaamheid

Duurzame samenwerking met The Happy Activist

Het Mozaïek heeft een duurzame samenwerking met The Happy Activist. Zij halen geregeld oud papier bij ons op. In de sociale werkplaats worden daar vervolgens vrolijke notitieboekjes van gemaakt. Meer hierover zie je in het filmpje.

Maak kennis met het Eco-team!

Maak kennis met het Eco-team van Het Mozaïek door het bekijken van deze video!

Op 29 september is het Ecoteam voor het eerst dit schooljaar bij elkaar gekomen. N.a.v. dit overleg hebben ze een nieuwsbrief geschreven.

Lees verder

Vrijdag 17 mei heeft groep 8 een bezoek gebracht aan het Eneco Energielab in Vianen. Het was een leerzaam bezoekje!
De kinderen hebben door slim samen te werken een auto op zonne-energie laten rijden. Dit deden zij door het beantwoorden van vragen. Elk goede antwoord leverde licht op.
Ook hebben ze middels een interactief spel ontdekt hoe je kunt besparen door bewust na te denken over het gebruik van apparaten thuis en op school.
Tot slot maakten zij zelf nog een windmolen en konden deze testen op de functionaliteit. Welke windmolen levert de meeste energie op?
De kinderen waren enorm betrokken en deden actief mee!

Lees verder

Het Mozaïek werkt hard aan een duurzame (school)omgeving.
Er zijn inmiddels al stappen gezet en met de kinderen van school wordt er regelmatig nagedacht over vervolgstappen die gezet kunnen worden.
Met het EcoTeam wordt dit uitgedacht en worden nieuwe ontwikkelingen in gang gezet.
Eén van die stappen is, dat we de school groener willen maken en ook dat de omgeving groen is. De school staat natuurlijk al in een prachtig groene omgeving.
Maar we hebben bedacht dat het voor de moestuin goed is om er voor te zorgen dat de bestuiving van de planten goed in orde is. En daar zijn bijen belangrijk voor.
Er is contact gezocht met de Techniekfabriek in Houten en vijftien kinderen van Het Mozaïek gingen dinsdag 9 april naar de Techniekfabriek toe om bijenhotels te maken.
Er staan nu 15 bijenhotels klaar die opgehangen gaan worden aan de school zelf en aan bomen op het plein.
Weer een stapje gezet in de verduurzaming van de omgeving. 

Lees verder

Contact

PCB Het Mozaïek Houten
Ashwin Hartman (dir.)
Ayla Troost (adj. dir.)

Glazeniersgilde 18
3994 BM Houten
Tel. 030-6343757
Email: infomozaiek@fluenta.nl

Agenda

Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Partners