Stichting Fluenta

Onze school is één van de 15 protestants-christelijke basisscholen van de Stichting Fluenta. Deze stichting is op 1 augustus 2005 ontstaan uit een fusie van vier protestants-christelijke schoolverenigingen in Houten, Nieuwegein-Zuid, Vianen en IJsselstein. Het bestuur van de Stichting Fluenta is het ‘bevoegd gezag’ van de scholen.

Het strategische beleid wordt vastgesteld door het bestuur. De beleidsvoorbereiding en de dagelijkse leiding van de stichting is opgedragen aan de algemeen directeur, de heer Matthijs Wesseloo. De algemeen directeur wordt ondersteund door enkele stafmedewerkers, o.a. voor personeel en financiën.

De fusie heeft ervoor gezorgd dat de krachten van het protestants-christelijk onderwijs in onze regio zijn gebundeld. Er kan gezamenlijk gewerkt worden aan personeelsbeleid, er kan schaalvoordeel behaald worden, onder andere op financieel gebied en er kan onderwijskundige kennis worden gedeeld, om zo de kwaliteit van alle scholen te verhogen.

Het kantoor van de stichting is gevestigd aan de Weverstede 33, 3431 JS  Nieuwegein, telefoon 030-600 88 11.
Het e-mail adres is: info@fluenta.nl

Contact

PCB Het Mozaïek Houten
Ashwin Hartman (dir.)
Ayla Troost (adj. dir.)

Glazeniersgilde 18
3994 BM Houten
Tel. 030-6343757
Email: infomozaiek@fluenta.nl

Agenda

Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Partners