Ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met de organiatie, aanschaf materialen en uitvoering van allerlei activiteiten in en rond de school:

  • Kerstattenties
  • Paasmaaltijd
  • Schoolreis
  • Afscheid van groep 8
  • Kamp

Wat doet de ouderraad eigenlijk niet?  De opbrengsten van ‘oud papier’ (actie OPA) worden door de ouderraad beheerd. Van de opbrengst van het oud papier worden materialen aangeschaft waar de overheid geen geld beschikbaar voor stelt. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan sportmaterialen, audiovisuele materialen enz.

De ouderraad regelt ook het innen van de ouderbijdrage. De bijdrage wordt gebruikt voor niet-gesubsidieerde activiteiten zoals bijvoorbeeld sinterklaasviering, kerst- en paasviering, sportdagen enz.

Ook voor een schoolreis of schoolkamp wordt van u een bijdrage gevraagd. Deze bijdragen zijn wettelijk niet verplicht, maar we rekenen er wel op, want alle kinderen doen mee aan deze activiteiten en de kosten worden dus wel gemaakt. Daarom is op ons inschrijfformulier ook opgenomen dat u zich akkoord verklaart met het betalen van de vrijwillige ouderbijdragen. De medezeggenschapsraad controleert jaarlijks de inkomsten en uitgaven van de bijdragen. Door middel van een financieel jaaroverzicht wordt ook verantwoording afgelegd aan de ouders en aan het bestuur.

Contact

PCB Het Mozaïek Houten
Ashwin Hartman (dir.)
Ayla Troost (adj. dir.)

Glazeniersgilde 18
3994 BM Houten
Tel. 030-6343757
Email: infomozaiek@fluenta.nl

Agenda

Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Partners