NSO Gildemeesters

Buitenschoolse opvang Gildemeesters

Gevestigd in basisschool Het Mozaïek in Houten

  • Mooi en groot plein met klimrekken en zandbak, gelegen aan een groot (speel)veld
  • Korte lijnen met school
  • Workshops en leuke thema's gericht op leeftijd

Wat biedt deze locatie?

BSO Gildemeesters maakt gebruik van één van de lokalen van school. Het is een gezellige groepsruimte met vrolijke kleuren, diverse hoeken en volop keuze aan materialen en speelgoed. Dagelijks vindt er een activiteitenprogramma plaats, welke aansluit op de behoeftes, ontwikkelingsgebieden en de leeftijden van de kinderen. De activiteiten en workshops worden gegeven door de pedagogisch medewerkers of door een externe aanbieder. Ook geven onze 7+ kinderen soms zelf (onder begeleiding van de pedagogisch medewerksters) workshops aan de kinderen.
Op onze BSO vinden we het belangrijk dat een kind zichzelf kan zijn en dat er naar hun behoeftes gekeken en geluisterd wordt. Zo heeft onze BSO een vergadergroepje voor 7+ kinderen en verzinnen we samen nieuwe thema’s. Iedere maand begint er een nieuw thema en ook in de vakanties hebben wij leuke thema’s met uitdagende activiteiten en uitstapjes.

Scholen
De kinderen van Het Mozaïek kunnen op BSO Gildemeesters terecht.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze locatie. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Clustermanager Carlie Mulders, c.mulders@kmnkindenco.nl of 06 13177693
Voor vragen over eventuele plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met onze afdeling planning via planning@kmnkindenco.nl of  telefoonnummer: 030 6004750

Meer informatie kunt u vinden op www.kmnkindenco.nl

Contact

PCB Het Mozaïek Houten
Ashwin Hartman (dir.)
Ayla Troost (adj. dir.)

Glazeniersgilde 18
3994 BM Houten
Tel. 030-6343757
Email: infomozaiek@fluenta.nl

Agenda

Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Partners